sobota, 18 listopada 2017, data aktualizacji serwisu: 17.11.2017 o godzinie 18:06
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 474
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych Minister Rozwoju i Finansów 311 16-12-2016 16-05-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane Minister Rozwoju i Finansów 319 16-12-2016 07-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego Minister Rozwoju i Finansów 243 16-12-2016 02-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie w sprawie określenia wykazu usług reprezentatywnych, powiązanych z rachunkiem płatniczym Minister Rozwoju i Finansów 358 15-12-2016 10-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia oraz upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie majątkowe w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą Minister Rozwoju i Finansów 304 14-12-2016 07-04-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej sse Minister Rozwoju i Finansów RD 162 14-12-2016 12-01-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomorskiej sse Minister Rozwoju i Finansów RD 161 14-12-2016 12-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym Minister Rozwoju i Finansów 332 13-12-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach Minister Rozwoju i Finansów 333 13-12-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług Minister Rozwoju i Finansów 270 13-12-2016 16-01-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 41 42 43 44 45 ... 48