sobota, 20 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 19.01.2018 o godzinie 20:40
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 532
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Minister Rozwoju i Finansów 67 14-01-2017 07-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne Minister Rozwoju i Finansów 349 13-01-2017 18-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych Minister Rozwoju i Finansów 348 13-01-2017 18-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych Minister Rozwoju i Finansów 256 13-01-2017 01-03-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi celnemu oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa Minister Rozwoju i Finansów 325 12-01-2017 13-02-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej sse Minister Rozwoju i Finansów RD181 12-01-2017 08-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zgłaszania Komisji Nadzoru Finansowego naruszeń rozporządzenia 596/2014 Minister Rozwoju i Finansów 355 12-01-2017 24-04-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy Minister Rozwoju i Finansów 389 12-01-2017 01-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego Minister Rozwoju i Finansów 394 12-01-2017 01-03-2017
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy Minister Rozwoju i Finansów 390 12-01-2017 01-03-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 41 42 43 44 45 ... 54