sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 683
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu i warunków oddelegowania pracowników jednostek i organów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 99 25-01-2017 02-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonych do służby w Policji funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 102 25-01-2017 16-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 103 25-01-2017 08-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 105 25-01-2017 25-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 98 24-01-2017 14-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat od których jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 92 13-01-2017 24-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 91 13-01-2017 24-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Łódzkiej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 90 05-01-2017 25-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD4 16-12-2016 22-06-2017
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RD165 15-12-2016 08-03-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 40 41 42 43 44 ... 69