sobota, 21 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 20.04.2018 o godzinie 16:02
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 570
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RD6 24-02-2016 31-03-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 35 22-02-2016 27-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej MIVA Polska Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 23 17-02-2016 29-02-2016
ustawa o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD5 17-02-2016 27-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 22 17-02-2016 15-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 21 16-02-2016 15-09-2016
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 20 11-02-2016 02-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 19 08-02-2016 07-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 08-02-2016 13-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 16 21-01-2016 05-07-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 40 41 42 43 44 ... 57