sobota, 20 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 19.01.2018 o godzinie 20:40
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 512
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 71 04-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 74 04-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 80 03-11-2011 09-01-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej postaci dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 28-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 79 28-10-2011 13-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru wykazu przejść granicznych planowanych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 68 27-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 69 27-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 57 26-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 43 25-10-2011 23-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej i członkom ich rodzin Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 65 25-10-2011 29-12-2011
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 40 41 42 43 44 ... 52