niedziela, 22 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 20.07.2018 o godzinie 21:31
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 642
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Salezjańskiemu Ośrodkowi Misyjnemu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 70 16-08-2016 19-10-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta Sztutowo w województwie pomorskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 12-08-2016 30-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 69 12-08-2016 12-06-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta Dygowo w województwie zachodniopomorskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 09-08-2016 19-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości środków finansowych w 2016 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 67 02-08-2016 08-09-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RD 16 21-07-2016 08-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 66 19-07-2016 19-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Opiekuńczo-Wychowawczemu „Nadzieja” Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 65 15-07-2016 16-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD101 15-07-2016 24-03-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD103 12-07-2016 20-02-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 40 41 42 43 44 ... 65