wtorek, 23 października 2018, data aktualizacji serwisu: 22.10.2018 o godzinie 16:38
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 62
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2015 Minister Spraw Zagranicznych 173 18-08-2015 18-10-2017
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą Minister Spraw Zagranicznych 15 24-07-2015 05-09-2016
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą Minister Spraw Zagranicznych 14 09-07-2015 05-09-2016
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą Minister Spraw Zagranicznych 13 13-03-2015 05-09-2016
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą Minister Spraw Zagranicznych 12 28-01-2015 16-10-2017
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą Minister Spraw Zagranicznych 12 28-01-2015 28-01-2015
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie trybu odbierania, przechowywania i przekazywania przez konsula kopert zwrotnych oraz trybu przekazywania pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą Minister Spraw Zagranicznych 7 28-01-2015 16-10-2017
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą Minister Spraw Zagranicznych 9 28-01-2015 16-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu Minister Spraw Zagranicznych 8 28-01-2015 05-09-2016
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowch a także dokumentów potwierdzających status członków ich rodzin, uprawniających do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium Minister Spraw Zagranicznych 11 17-12-2014 05-09-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5 6 7