czwartek, 26 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 25.04.2018 o godzinie 17:43
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 57
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą Minister Spraw Zagranicznych 12 28-01-2015 28-01-2015
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie trybu odbierania, przechowywania i przekazywania przez konsula kopert zwrotnych oraz trybu przekazywania pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą Minister Spraw Zagranicznych 7 28-01-2015 16-10-2017
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą Minister Spraw Zagranicznych 9 28-01-2015 16-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu Minister Spraw Zagranicznych 8 28-01-2015 05-09-2016
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowch a także dokumentów potwierdzających status członków ich rodzin, uprawniających do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium Minister Spraw Zagranicznych 11 17-12-2014 05-09-2016
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej Minister Spraw Zagranicznych 10 06-11-2014 05-09-2016
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Minister Spraw Zagranicznych 6 29-07-2014 05-09-2016
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Minister Spraw Zagranicznych 6 29-07-2014 29-07-2014
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministró zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej Minister Spraw Zagranicznych 141 11-07-2014 18-10-2017
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obywateli polskich przebywających za granicą Minister Spraw Zagranicznych 5 21-05-2014 29-07-2014
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5 6