czwartek, 26 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 25.04.2018 o godzinie 17:43
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 323
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi Minister Edukacji Narodowej 37 – 2011 r. 04-11-2011 26-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 Minister Edukacji Narodowej 33 – 2011 r. 02-11-2011 05-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO Minister Edukacji Narodowej 41 – II Półrocze 2011 r. 28-10-2011 06-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków technicznych dla sprzętu oraz oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO Minister Edukacji Narodowej 42 – II Półrocze 2011 r. 28-10-2011 12-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Minister Edukacji Narodowej 12 21-10-2011 12-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Minister Edukacji Narodowej 25 - 2011 r. 21-10-2011 26-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Minister Edukacji Narodowej 21-2011 r. 10-10-2011 20-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Minister Edukacji Narodowej 16-09-2011 05-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów eksternistycznych Minister Edukacji Narodowej 16-09-2011 05-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego i publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Minister Edukacji Narodowej 16-09-2011 05-03-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 29 30 31 32 33