czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 18.10.2018 o godzinie 13:10
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 60
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 33 03-08-2016 30-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 63 18-07-2016 06-09-2016
Projekt ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD84 23-06-2016 05-12-2017
projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 4 02-06-2016 24-10-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC50 21-01-2016 01-08-2016
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych, zadań z zakresu rozwijania sportu oraz zadań określonych w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Minister Sportu i Turystyki 20 06-11-2015 11-01-2016
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Minister Sportu i Turystyki 19 06-11-2015 11-01-2016
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Minister Finansów 16.119 05-11-2015 06-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Minister Spraw Wewnętrznych 464 03-11-2015 07-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Minister Pracy i Polityki Społecznej 163 29-10-2015 04-01-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5 6