poniedziałek, 21 sierpnia 2017, data aktualizacji serwisu: 18.08.2017 o godzinie 16:48
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 859
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Minister Rozwoju i Finansów UA31 12-07-2017 18-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Minister Rozwoju i Finansów UD256 11-07-2017 04-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej UD267 10-07-2017 10-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Minister Sprawiedliwości UD245 06-07-2017 07-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw Minister Cyfryzacji 05-07-2017 05-07-2017
Projekt ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Minister Zdrowia UD258 30-06-2017 30-06-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Minister Rozwoju i Finansów UD233 28-06-2017 01-08-2017
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw Minister Energii UC27 28-06-2017 10-08-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UD207 28-06-2017 28-06-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów wojskowych Minister Sprawiedliwości UD206 27-06-2017 02-08-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5 ... 86