niedziela, 20 sierpnia 2017, data aktualizacji serwisu: 18.08.2017 o godzinie 16:48
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 213
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy Minister Sprawiedliwości ZD116 17-12-2014 21-04-2015
Projekt założeń projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej Minister Gospodarki ZD111 12-12-2014 02-06-2015
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Minister Infrastruktury i Rozwoju ZD112 26-11-2014 02-02-2016
Projekt założeń projektu ustawy o rewitalizacji Minister Infrastruktury i Rozwoju ZD114 20-11-2014 14-01-2016
Założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów Minister Gospodarki ZA34 17-09-2014 23-03-2015
Projekt założeń do projektu ustawy prawo kosmiczne Minister Gospodarki ZD105 15-09-2014 03-02-2016
Projekt założeń do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ZC39 05-09-2014 21-03-2016
Założenia do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 Minister Finansów UD149 04-09-2014 18-09-2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw Minister Obrony Narodowej ZD104 29-08-2014 15-04-2015
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej Minister Gospodarki ZC38 28-08-2014 25-05-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5 ... 22