czwartek, 22 lutego 2018, data aktualizacji serwisu: 21.02.2018 o godzinie 16:01
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 539
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 143 22-05-2017 22-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 142 22-05-2017 22-05-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Dobrcz w województwie kujawsko-pomorskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji . 19-05-2017 02-06-2017
Projekt rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 141 16-05-2017 06-06-2017
Projekt rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 140 16-05-2017 06-06-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gietrzwałd w województwie warmińsko-mazurskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji . 16-05-2017 25-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 139 16-05-2017 31-05-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Boćki w województwie podlaskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji . 15-05-2017 18-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta z siedzibą w Krakowie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 138 12-05-2017 08-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 123 05-05-2017 07-06-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Glinojecka w województwie mazowieckim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt oczekuje na numer 28-04-2017 16-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 130 20-04-2017 18-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 129 20-04-2017 19-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 128 20-04-2017 24-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 127 20-04-2017 25-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Zgromadzeniu Sióstr Błogosławionej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego z siedzibą w Krakowie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 137 19-04-2017 03-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia regulaminu organizacyjno-porządkowego ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 135 13-04-2017 27-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 136 13-04-2017 26-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 134 13-04-2017 28-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 133 13-04-2017 19-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymogów dotyczących dokumentów dołączanych do wniosku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 132 13-04-2017 27-04-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady do Spraw Repatriacji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 127 12-04-2017 29-05-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RD210 12-04-2017 19-06-2017
projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej Diecezji Łomżyńskiej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 131 07-04-2017 29-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Ruchowi Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 05-04-2017 08-05-2017
projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Olecka w województwie warmińsko-mazurskim na stronie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 05-04-2017 10-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD236 04-04-2017 08-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 124 27-03-2017 11-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 126 27-03-2017 19-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu „Akademia Świętego Mikołaja” Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 121 22-03-2017 12-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 119 17-03-2017 10-05-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 121 13-03-2017 14-07-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji . 10-03-2017 18-09-2017
Projekt rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uchylającego rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej „Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej” Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 120 27-02-2017 23-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 94 24-02-2017 29-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 96 24-02-2017 30-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 95 24-02-2017 30-03-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji . 24-02-2017 26-05-2017
Projekt rozporzączenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji . 24-02-2017 26-05-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Herby w województwie śląskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 17-02-2017 10-04-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji . 09-02-2017 22-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wynagrodzenia członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 118 09-02-2017 21-03-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Stargard w województwie zachodniopomorskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 09-02-2017 15-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Straż Graniczną Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 93 06-02-2017 19-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji . 06-02-2017 27-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 116 03-02-2017 09-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia Strażaków Państwowej Straży Pożarnej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 114 03-02-2017 09-02-2017
Projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 115 03-02-2017 09-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 117 03-02-2017 22-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta" Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 97 01-02-2017 01-02-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich preparatami oraz prekursorami kategorii 1, uzyskanymi podczas wykonywania zadań ustawowych przez uprawnione służby państwowe Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji . 01-02-2017 08-05-2017
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji . 01-02-2017 22-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 109 31-01-2017 10-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji . 30-01-2017 09-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 106 27-01-2017 10-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji . 26-01-2017 02-03-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji . 26-01-2017 23-03-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji . 26-01-2017 17-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 108 26-01-2017 03-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 110 26-01-2017 03-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 112 26-01-2017 14-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 111 26-01-2017 27-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 107 26-01-2017 17-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 100 26-01-2017 04-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 104 26-01-2017 02-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 101 25-01-2017 21-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu i warunków oddelegowania pracowników jednostek i organów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 99 25-01-2017 02-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonych do służby w Policji funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 102 25-01-2017 16-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 103 25-01-2017 08-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 105 25-01-2017 25-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 98 24-01-2017 14-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat od których jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 92 13-01-2017 24-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 91 13-01-2017 24-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Łódzkiej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 90 05-01-2017 25-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD4 16-12-2016 22-06-2017
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RD165 15-12-2016 08-03-2017
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RD167 15-12-2016 08-03-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RD169 15-12-2016 08-03-2017
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RD163 15-12-2016 08-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o opłacie skarbowej oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD179 14-12-2016 18-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 89 13-12-2016 13-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 88 09-12-2016 20-12-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RD 151 09-12-2016 02-03-2017
Projekt ustawy o dokumentach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji UD176 06-12-2016 12-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2017 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 87 06-12-2016 06-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2017 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 87 06-12-2016 06-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 86 05-12-2016 09-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 85 29-11-2016 13-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 84 29-11-2016 30-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 83 25-11-2016 13-12-2016
Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 82 22-11-2016 02-03-2017
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza gminy Dzierzgowo w województwie mazowieckim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 18-11-2016 25-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Błogosławieństw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 81 27-10-2016 23-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 77 24-10-2016 28-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 75 24-10-2016 16-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 79 24-10-2016 09-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 80 19-10-2016 23-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 78 14-10-2016 26-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 73 12-10-2016 13-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie „Duży Dom” Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 76 10-10-2016 08-11-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5 6