środa, 21 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 21.11.2018 o godzinie 09:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1386
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności Minister Finansów 762 31-10-2018 31-10-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego Minister Finansów 793 31-10-2018 19-11-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2018 w Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA Minister Finansów 792 30-10-2018 06-11-2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych Minister Finansów 781 29-10-2018 29-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych kryteriów w zakresie spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany wymogów posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia Minister Finansów 732 26-10-2018 26-10-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku blokady środków zdeponowanych na rachunku Minister Finansów 726 25-10-2018 25-10-2018
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych Minister Finansów 765 25-10-2018 25-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów 799 25-10-2018 29-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2018 w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Minister Finansów 794 22-10-2018 20-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura Minister Finansów 788 18-10-2018 09-11-2018
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5 ... 139