czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 18.10.2018 o godzinie 10:26
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 59
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie pomocy finansowej Minister Spraw Zagranicznych 21 10-11-2015 05-09-2016
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie egzaminu konsularnego Minister Spraw Zagranicznych 20 10-11-2015 05-09-2016
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej Minister Spraw Zagranicznych 27 22-09-2015 05-09-2016
1) projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego Minister Spraw Zagranicznych 16 22-09-2015 05-09-2016
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą Minister Spraw Zagranicznych 19 09-09-2015 05-09-2016
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą Minister Spraw Zagranicznych 18 26-08-2015 05-09-2016
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą Minister Spraw Zagranicznych 17 26-08-2015 16-10-2017
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2015 Minister Spraw Zagranicznych 173 18-08-2015 18-10-2017
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą Minister Spraw Zagranicznych 15 24-07-2015 05-09-2016
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą Minister Spraw Zagranicznych 14 09-07-2015 05-09-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5 6