sobota, 18 listopada 2017, data aktualizacji serwisu: 17.11.2017 o godzinie 18:06
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 75
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii Minister Energii 7.1.16 28-02-2017 26-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym Minister Energii 50.2.16 03-02-2017 03-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw Minister Energii UD193 01-02-2017 22-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metod badania jakości paliw stałych Minister Energii 57.1.17 01-02-2017 13-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych Minister Energii 56.1.17 01-02-2017 13-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych Minister Energii 55.1.17 01-02-2017 13-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Minister Energii 53.1.17 26-01-2017 11-04-2017
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2017 r. Minister Energii 54.1.17 25-01-2017 17-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności Minister Energii 47.2.16 20-01-2017 23-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu Minister Energii 46.2.16 20-01-2017 23-06-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5 ... 8