niedziela, 21 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 19.01.2018 o godzinie 20:40
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 79
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatu, przedłużenie jego ważności oraz udzielanie akredytacji Minister Energii 22.1.16 08-03-2017 05-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu Minister Energii 21.1.16 08-03-2017 28-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie określenia wysokości progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu Minister Energii 59.1.17 03-03-2017 23-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie prowadzenia przez Koordynatora do spraw negocjacji postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów Minister Energii 58.1.17 03-03-2017 14-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii Minister Energii 7.1.16 28-02-2017 26-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym Minister Energii 50.2.16 03-02-2017 03-04-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw Minister Energii UD193 01-02-2017 29-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metod badania jakości paliw stałych Minister Energii 57.1.17 01-02-2017 13-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych Minister Energii 56.1.17 01-02-2017 13-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych Minister Energii 55.1.17 01-02-2017 13-06-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5 ... 8