wtorek, 23 października 2018, data aktualizacji serwisu: 22.10.2018 o godzinie 16:38
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 63
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 Minister Sportu i Turystyki ud52 23-12-2016 01-09-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Minister Sportu i Turystyki UD52 20-12-2016 26-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności dla osób potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu przewodnika górskiego Minister Sportu i Turystyki 21 17-11-2016 24-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe Minister Sportu i Turystyki 28 19-09-2016 29-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Minister Sportu i Turystyki 27 08-09-2016 07-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Minister Sportu i Turystyki 26 08-09-2016 10-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Minister Sportu i Turystyki 25 08-09-2016 02-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zakresu kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Minister Sportu i Turystyki 24 08-09-2016 14-11-2016
Projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie Minister Sportu i Turystyki UD53 03-08-2016 28-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe Minister Sportu i Turystyki 23 29-07-2016 26-09-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5 6 7