sobota, 18 listopada 2017, data aktualizacji serwisu: 17.11.2017 o godzinie 18:06
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 474
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Minister Rozwoju i Finansów UD208 09-02-2017 04-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniający rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości Minister Rozwoju i Finansów 444 09-02-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Minister Rozwoju i Finansów 338 09-02-2017 01-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie w utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej Minister Rozwoju i Finansów 424 08-02-2017 13-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych Minister Rozwoju i Finansów 413 08-02-2017 05-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach Minister Rozwoju i Finansów 335 07-02-2017 03-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa Minister Rozwoju i Finansów 197 07-02-2017 03-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych Minister Rozwoju i Finansów 260 07-02-2017 18-05-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary Minister Rozwoju i Finansów 337 07-02-2017 19-10-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych Minister Rozwoju i Finansów 339 07-02-2017 06-07-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 26 27 28 29 30 ... 48