piątek, 16 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 16:24
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 35
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych Minister Rozwoju i Finansów 411 13-02-2017 10-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym Minister Energii 50.2.16 03-02-2017 15-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych Minister Rozwoju i Finansów 452 01-02-2017 10-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 23-01-2017 19-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 25 21-11-2016 12-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 26 21-11-2016 12-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji Minister Skarbu Państwa 4 14-11-2016 22-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 43 06-10-2016 15-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień Minister Infrastruktury i Rozwoju 578 14-08-2015 13-04-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD463 10-07-2015 30-10-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4