wtorek, 25 września 2018, data aktualizacji serwisu: 24.09.2018 o godzinie 19:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 554
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numersortowanie wg numeru rosnąco Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Minister Rozwoju i Finansów 222 18-11-2016 03-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów Minister Rozwoju i Finansów 234 22-11-2016 30-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym Minister Rozwoju i Finansów 236 22-11-2016 17-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Rozwoju i Finansów 186 22-11-2016 24-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Rozwoju i Finansów 187 22-11-2016 24-05-2018
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Minister Rozwoju i Finansów 235 23-11-2016 02-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Minister Rozwoju i Finansów 217 23-11-2016 09-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw Minister Rozwoju i Finansów 245 23-11-2016 10-02-2017
Projekt roporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa Minister Rozwoju i Finansów 246 23-11-2016 05-01-2017
Projekt roporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa Minister Rozwoju i Finansów 246 23-11-2016 27-03-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 ... 56