poniedziałek, 24 września 2018, data aktualizacji serwisu: 24.09.2018 o godzinie 15:20
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1341
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego Minister Finansów 15-09-2011 13-01-2012
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 15-09-2011 13-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe Minister Finansów 21 na II półrocze 2011 15-09-2011 10-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe Minister Finansów 23 na II półrocze 2011 15-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Minister Finansów 24 na II półrocze 2011 15-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia Minister Finansów 09-09-2011 31-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych Minister Finansów 80 09-09-2011 01-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej Minister Finansów 82 09-09-2011 11-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku ze świadczeniem usług płatniczych Minister Finansów 85 08-09-2011 01-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych przez biura usług płatniczych Minister Finansów 84 08-09-2011 01-02-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 128 129 130 131 132 ... 135