poniedziałek, 16 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 16.07.2018 o godzinie 14:14
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1296
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego Minister Finansów 83 05-10-2011 11-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Minister Finansów 26 na II półrocze 2011 04-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym Minister Finansów 16 03-10-2011 16-01-2012
Projekt z dnia 19 lipca 2011r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego Minister Finansów 03-10-2011 17-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje płatnicze Minister Finansów 87 30-09-2011 11-01-2013
Projekt rozporządzenia w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarow i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu Minister Finansów 48 28-09-2011 24-01-2013
Projekt z dnia 20 września 2011r. rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin Minister Finansów RB1 28-09-2011 17-07-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych Minister Finansów 86 26-09-2011 30-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej Minister Finansów 79 22-09-2011 29-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu archiwizacji danych oraz zakresu danych związanych z urządzaniem zakładów wzajemnych przez sieć Internet podlegających archiwizacji Minister Finansów 15 21-09-2011 16-04-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 122 123 124 125 126 ... 130