niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1329
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 06-12-2011 30-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu i form współdziałania okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przy dokonywaniu kontroli produktów rybnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 56, półrocze: II, rok: 2011 06-12-2011 30-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30-11-2011 17-05-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30-11-2011 05-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wykaz Prac Legislacyjnych: 62, półrocze: II, rok: 2011 29-11-2011 30-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wykaz Prac Legislacyjnych Ministra RiRW - półrocze: I, rok: 2012 24-11-2011 29-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów wniosków o przyznanie pomocy finansowej organizacjom producentów i rodzajów dokumentów, jakie dołącza się do wniosków Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 68, półrocze: II, rok: 2011 22-11-2011 24-08-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu kierunków studiów, zawodów i specjalności oraz tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa, a także rodzajów dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 73, półrocze: II, rok: 2011 21-11-2011 16-01-2012
Projekt rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2011/2012 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 37, półrocze: II, rok: 2011 18-11-2011 03-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 22, półrocze: II, rok: 2011 18-11-2011 03-01-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 120 121 122 123 124 ... 133