środa, 23 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 23.05.2018 o godzinie 08:24
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1247
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13, półrocze: II, rok: 2011 29-07-2011 10-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 45, półrocze: II, rok: 2011 27-07-2011 03-01-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25-07-2011 28-01-2013
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz monitorowaniem i oceną realizacji tej strategii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 22-07-2011 29-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 9, półrocze: II, rok: 2011 22-07-2011 10-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2009/2010 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 29, półrocze: II, rok: 2011 20-07-2011 03-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 20-07-2011 03-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ustalenia obszarów uznawania organizacji producentów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 54, półrocze: II, rok: 2011 20-07-2011 09-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 44, półrocze: II, rok: 2011 15-07-2011 03-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 43, półrocze: II, rok: 2011 15-07-2011 03-01-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 120 121 122 123 124 125