czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 18.10.2018 o godzinie 14:27
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1077
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw Minister Administracji i Cyfryzacji UD1 10-01-2012 06-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej UC42 05-01-2012 26-03-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UD8 02-01-2012 09-07-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych UC27 02-01-2012 14-08-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej UC24 30-12-2011 26-03-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej UC41 29-12-2011 10-12-2013
Projekt ustawy o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Minister Skarbu Państwa UA9 28-12-2011 04-10-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC29 22-12-2011 09-10-2012
projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii Minister Gospodarki UC8 22-12-2011 17-08-2015
Projekt ustawy Prawo gazowe Minister Gospodarki UC6 22-12-2011 08-08-2014
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 98 99 100 101 102 ... 108