poniedziałek, 24 września 2018, data aktualizacji serwisu: 24.09.2018 o godzinie 19:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 174
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego, właściwości i trybu postępowania w sprawach ich wypłacania oraz dokonywania potrąceń z tych należności Centralne Biuro Antykorupcyjne 219 20-09-2018 20-09-2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego Centralne Biuro Antykorupcyjne 218 20-09-2018 20-09-2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zaliczania okresów służby i pracy uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Centralne Biuro Antykorupcyjne 217 20-09-2018 20-09-2018
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 10 04-09-2018 04-09-2018
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie przeprowadzenia kontroli organizacji pożytku publicznego Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 9 04-09-2018 04-09-2018
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 8 04-09-2018 04-09-2018
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 7 04-09-2018 04-09-2018
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 6 04-09-2018 04-09-2018
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 5 04-09-2018 04-09-2018
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 4 04-09-2018 04-09-2018
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 18