poniedziałek, 12 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 09.11.2018 o godzinie 16:36
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 186
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych 232 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RD425 08-11-2018 08-11-2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie udzielania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka wsparcia przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 210 29-10-2018 06-11-2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane w ramach współpracy polsko-węgierskiej Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 211 29-10-2018 06-11-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UC140 26-10-2018 26-10-2018
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych projekt nie ma jeszcze numeru 26-10-2018 26-10-2018
zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych dokument nie posiada jeszcze numeru 26-10-2018 29-10-2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu prowadzenia, koordynacji i wdrażania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach występujących w sieci Internet Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych 228 18-10-2018 18-10-2018
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych RD 414 18-10-2018 18-10-2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów W trakcie wpisu 08-10-2018 11-10-2018
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 19