piątek, 19 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 11:47
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 102
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie Ministra Energii zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną Minister Energii 91.2.19 12-10-2018 12-10-2018
ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw Minister Energii UD442 01-10-2018 12-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego Minister Energii 84.1.18 25-09-2018 25-09-2018
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Minister Energii 94.2.18 11-09-2018 12-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2019–2020 Minister Energii 93.2.18 22-08-2018 22-08-2018
Projekt rozporządzenia w sprawie wielkości minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy Minister Energii 92.2.18 22-08-2018 09-10-2018
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych Minister Energii 88.1.2018 13-08-2018 23-08-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Minister Energii UC128 10-08-2018 18-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023 Minister Energii 77.1.18 06-08-2018 23-08-2018
Projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego Minister Energii UD414 01-08-2018 18-10-2018
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 11