środa, 17 października 2018, data aktualizacji serwisu: 17.10.2018 o godzinie 16:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 8
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw Minister - Członek Rady Ministrów, przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów UD305 09-10-2017 11-10-2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji, zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Minister - Członek Rady Ministrów, przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów 44 22-06-2017 25-07-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne Minister - Członek Rady Ministrów, przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów RD231 31-05-2017 16-10-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, w tym sposobu sporządzania zbiorczej ewidencji mienia Skarbu Państwa Minister - Członek Rady Ministrów, przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów RD174 04-04-2017 19-04-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, ich sprzedaży, dzierżawy, wynajmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji przez organy administracji publicznej oraz kierowników jednostek Minister - Członek Rady Ministrów, przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów RD175 04-04-2017 19-04-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw Minister - Członek Rady Ministrów, przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów UD50 29-11-2016 19-05-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych KRM-10-10-11 Minister - Członek Rady Ministrów, przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów 09-03-2011 29-12-2011
Założenia projektu ustawy - Prawo spółdzielcze Minister - Członek Rady Ministrów, przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów 37/2011 09-02-2011 29-12-2011
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona