sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 69
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu zaliczania zakończonych okresów zatrudnienia do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę oraz okresów, za które przysługuje ten dodatek, i terminów jego wypłaty Minister Skarbu Państwa 110 03-01-2017 09-01-2017
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu zaliczania zakończonych okresów zatrudnienia do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę oraz okresów, za które przysługuje ten dodatek, i terminów jego wypłaty Minister Skarbu Państwa 110 03-01-2017 20-02-2017
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego referendarzy zatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Minister Skarbu Państwa 111 03-01-2017 20-02-2017
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wysokości dodatków funkcyjnych w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Minister Skarbu Państwa 108 03-01-2017 20-02-2017
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Kolegium Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej niezatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Minister Skarbu Państwa 106 03-01-2017 20-02-2017
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu i trybu współdziałania przy wykonywaniu zadań Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z organami władzy publicznej, państwowymi osobami prawnymi, osobami zastępowanymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz organami jednostek samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, którym powierzono wykonywanie zadań publicznych na podstawie ustaw lub porozumień Minister Skarbu Państwa 113 03-01-2017 19-05-2017
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie osób zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także sposobu i trybu uiszczania oraz wysokości opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Minister Skarbu Państwa 112 03-01-2017 02-01-2018
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie oceny kwalifikacyjnej radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Minister Skarbu Państwa 109 03-01-2017 20-02-2017
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie legitymacji służbowych w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Minister Skarbu Państwa 105 03-01-2017 20-02-2017
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie delegowania radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej do jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa podległych, nadzorowanych lub kierowanych przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa Minister Skarbu Państwa 107 03-01-2017 20-02-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5 6 7