poniedziałek, 22 października 2018, data aktualizacji serwisu: 22.10.2018 o godzinie 16:38
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 553
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych 473 17-11-2015 12-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej Minister Spraw Wewnętrznych 472 06-11-2015 30-12-2015
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego. Minister Spraw Wewnętrznych 471 05-11-2015 05-11-2015
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Minister Spraw Wewnętrznych 469 05-11-2015 23-12-2015
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. Minister Spraw Wewnętrznych 468 05-11-2015 05-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla rzeczoznawców Minister Spraw Wewnętrznych 470 03-11-2015 19-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Minister Spraw Wewnętrznych 464 03-11-2015 07-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych Minister Spraw Wewnętrznych 458 03-11-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej Minister Spraw Wewnętrznych 466 02-11-2015 07-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych Minister Spraw Wewnętrznych 467 02-11-2015 06-11-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 56