poniedziałek, 22 października 2018, data aktualizacji serwisu: 22.10.2018 o godzinie 15:32
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 309
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług Minister Pracy i Polityki Społecznej UC40 15-12-2015 01-08-2016
Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Minister Pracy i Polityki Społecznej UA7 02-12-2015 30-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków Minister Pracy i Polityki Społecznej 2 02-12-2015 04-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych Minister Pracy i Polityki Społecznej 176 30-10-2015 04-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Minister Pracy i Polityki Społecznej 163 29-10-2015 04-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego Minister Pracy i Polityki Społecznej 154 15-10-2015 26-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego Minister Pracy i Polityki Społecznej 173 15-10-2015 22-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Minister Pracy i Polityki Społecznej 170 12-10-2015 04-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego Minister Pracy i Polityki Społecznej 171 12-10-2015 04-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych Minister Pracy i Polityki Społecznej 174 09-10-2015 19-02-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 31