poniedziałek, 29 maja 2017, data aktualizacji serwisu: 26.05.2017 o godzinie 16:46
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 81
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 08-05-2017 08-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 52 19-04-2017 19-04-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 124 18-04-2017 18-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 58 11-04-2017 25-05-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD212 11-04-2017 11-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 57 07-04-2017 14-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 55 15-03-2017 22-05-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD186 09-03-2017 09-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD209 07-03-2017 19-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków ustalania i wypłacania radcom Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nagród jubileuszowych i odpraw z tytułu nabycia prawa do renty lub emerytury Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 54 02-02-2017 22-03-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 9