poniedziałek, 27 marca 2017, data aktualizacji serwisu: 24.03.2017 o godzinie 15:56
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 75
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie agencji zatrudnienia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 55 15-03-2017 15-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD186 09-03-2017 09-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD209 07-03-2017 07-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków ustalania i wypłacania radcom Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nagród jubileuszowych i odpraw z tytułu nabycia prawa do renty lub emerytury Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 54 02-02-2017 22-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 47 31-01-2017 22-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 48 24-01-2017 23-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 53 23-01-2017 02-03-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie likwidacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RD144 20-01-2017 28-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD177 16-01-2017 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 45 12-12-2016 01-02-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 8