czwartek, 25 maja 2017, data aktualizacji serwisu: 25.05.2017 o godzinie 17:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 128
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę muzealiów niebędących zabytkami, wpisanych do inwentarza muzealiów w muzeach będących instytucjami kultury Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 15-05-2017 25-05-2017
projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem, objętego zwrotem na terytorium państwa obcego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 15-05-2017 25-05-2017
projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę materiałów bibliotecznych niebędących zabytkami, wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 15-05-2017 25-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 12-05-2017 25-05-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współpracy dotyczącej restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 12-05-2017 25-05-2017
Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UC4 13-04-2017 25-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 38 27-03-2017 27-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 39 27-03-2017 12-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 34 09-03-2017 16-05-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UD213 07-03-2017 18-05-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 13