wtorek, 27 czerwca 2017, data aktualizacji serwisu: 26.06.2017 o godzinie 18:57
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 135
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 18 21-06-2017 24-06-2017
projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ksiąg ewidencyjnych prowadzonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 45 13-06-2017 21-06-2017
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RD230 05-06-2017 24-06-2017
projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 46 31-05-2017 19-06-2017
projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 47 30-05-2017 23-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 38 26-05-2017 05-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 34 26-05-2017 05-06-2017
projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę muzealiów niebędących zabytkami, wpisanych do inwentarza muzealiów w muzeach będących instytucjami kultury Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 15-05-2017 25-05-2017
projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem, objętego zwrotem na terytorium państwa obcego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 15-05-2017 25-05-2017
projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę materiałów bibliotecznych niebędących zabytkami, wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 15-05-2017 25-05-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 14