niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 373
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie propagowania energii z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Minister Gospodarki 37.2.14 18-11-2015 10-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki oceniającej personel oraz wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki prowadzącej szkolenia Minister Gospodarki 39.2.15 05-11-2015 08-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców Minister Gospodarki 42.2.15 05-11-2015 09-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażania technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu Minister Gospodarki 37.2.15 05-11-2015 08-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażania technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu Minister Gospodarki 37.2.15 05-11-2015 08-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, jakie muszą być spełnione przy sprawdzaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej Minister Gospodarki 35.2.15 05-11-2015 08-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego jednostek prowadzących szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia o odbytym szkoleniu i wysokości jednostkowych stawek opłat Minister Gospodarki 45.2.15 04-11-2015 08-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane Minister Gospodarki 44.2.15 04-11-2015 09-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru certyfikatu dla przedsiębiorców i jego opis, wysokości jednostkowych stawek opłat za rozpatrzenie wniosku o wydanie albo odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców, wydanie albo odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców oraz dokonanie wpisu do rejestru wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców Minister Gospodarki 43.2.15 04-11-2015 08-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel Minister Gospodarki 41.2.15 04-11-2015 08-04-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 38