czwartek, 23 listopada 2017, data aktualizacji serwisu: 23.11.2017 o godzinie 14:58
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 35
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 91 17-02-2017 14-07-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 62 27-12-2016 23-02-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 61 27-12-2016 01-03-2017
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 85 05-10-2016 21-12-2016
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony Prezes Urzędu Zamówień Publicznych RD 127 28-09-2016 20-02-2017
Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 87 28-09-2016 20-02-2017
Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 86 28-09-2016 16-12-2016
Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 84 28-09-2016 20-02-2017
projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 38 01-09-2016 09-12-2016
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 43 11-07-2016 29-07-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4