wtorek, 20 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 20.11.2018 o godzinie 16:08
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 19
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej Prezes Rządowego Centrum Legislacji 01-06-2017 08-06-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej Prezes Rządowego Centrum Legislacji 21-04-2016 13-06-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji Prezes Rządowego Centrum Legislacji 175 10-09-2015 12-11-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Legislacji, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia Prezes Rządowego Centrum Legislacji RD370 18-12-2014 20-03-2015
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" Prezes Rządowego Centrum Legislacji 147 28-11-2014 16-05-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji legislacyjnej Prezes Rządowego Centrum Legislacji 146 21-08-2014 18-05-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Prezes Rządowego Centrum Legislacji UB28 18-03-2014 12-08-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, Prezes Rządowego Centrum Legislacji UB20 12-09-2013 12-08-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny Prezes Rządowego Centrum Legislacji brak 26-03-2013 10-06-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze Prezes Rządowego Centrum Legislacji UB10 08-11-2012 22-02-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2