środa, 17 października 2018, data aktualizacji serwisu: 17.10.2018 o godzinie 16:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 48
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów RD421 27-09-2018 16-10-2018
Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UC133 19-06-2018 28-09-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UD358 04-06-2018 01-10-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów RD289 17-10-2017 13-02-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów RC19 27-07-2017 24-01-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów uchylającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów RD198 03-03-2017 31-05-2017
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów (Dz.U. Nr 24, poz. 243) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów RD 184 23-01-2017 31-05-2017
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 116 23-01-2017 19-05-2017
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów – Regulamin organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 115 23-01-2017 19-05-2017
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów RD179 19-01-2017 22-03-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5