poniedziałek, 19 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 875
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Minister Zdrowia MZ 690 16-11-2018 16-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru operacji naczyniowych Minister Zdrowia MZ 706 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru hipercholesterolemii rodzinnej Minister Zdrowia MZ 707 08-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia MZ 710 05-11-2018 05-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2019 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację Minister Zdrowia MZ 699 31-10-2018 31-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych Minister Zdrowia MZ 700 29-10-2018 15-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień Minister Zdrowia MZ 694 29-10-2018 15-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu Minister Zdrowia MZ 693 29-10-2018 15-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru endoprotezoplastyk Minister Zdrowia MZ 677 26-10-2018 05-11-2018
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową Minister Zdrowia MZ 689 26-10-2018 26-10-2018
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 88