niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Infrastruktury i Rozwoju
Numer z wykazu:
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Odnośnik do publikatora
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

    Publikator: Dz.U. 2012r. poz. 1137

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 76
ARCHIWALNY
  • 1. Działalność lobbingowa
Zakończenie prac