czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 18.10.2018 o godzinie 12:21
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Ministra Środowiska , numer 0000
Numer z wykazu:
0000
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
 • 1. Działalność lobbingowa
 • 2. Konsultacje
  Data ostatniej modyfikacji: 30-03-2015
 • 3. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 10-11-2015
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6.Stały Komitet Rady Ministrów
 • 7. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 13-07-2015
 • 8. Notyfikacja
  Data ostatniej modyfikacji: 10-11-2015
 • 9. Skierowanie do podpisu Ministra