środa, 23 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 23.05.2018 o godzinie 17:27
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, numer 320
Numer z wykazu:
320
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Odnośnik do publikatora
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Dyrektywa Komisji 2012/36/UE z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy ( Dz. Urz. UE L 321 z 20.11.2012, str. 54).
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
ARCHIWALNY
 • 1. Działalność lobbingowa
 • 2. Konsultacje społeczne
  Data ostatniej modyfikacji: 18-09-2013
   • projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 03-01-2014
   • pisma skierowane do konsultacji społecznych
   • pisma z uwagami
        Data ostatniej modyfikacji: 18-09-2013
    • Uwagi - ITP Falenty.pdf
        Autor dokumentu: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wprowadził(a): Zbigniew Przybysz   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 05-12-2013
    • Uwagi - ITS.pdf
        Autor dokumentu: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wprowadził(a): Zbigniew Przybysz   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 05-12-2013
    • Uwagi - KSE-RG.pdf
        Autor dokumentu: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wprowadził(a): Zbigniew Przybysz   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 05-12-2013
    • Uwagi - LOK.pdf
        Autor dokumentu: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wprowadził(a): Zbigniew Przybysz   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 05-12-2013
    • Uwagi - OIG OSK.pdf
        Autor dokumentu: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wprowadził(a): Zbigniew Przybysz   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 05-12-2013
    • Uwagi - OIGOSK Koszalin.pdf
        Autor dokumentu: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wprowadził(a): Zbigniew Przybysz   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 05-12-2013
    • Uwagi - OSDS.pdf
        Autor dokumentu: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wprowadził(a): Zbigniew Przybysz   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 05-12-2013
    • Uwagi - PIGOSK.pdf
        Autor dokumentu: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wprowadził(a): Zbigniew Przybysz   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 05-12-2013
    • Uwagi - PISKP.pdf
        Autor dokumentu: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wprowadził(a): Zbigniew Przybysz   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 05-12-2013
    • Uwagi - PZMot.pdf
        Autor dokumentu: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wprowadził(a): Zbigniew Przybysz   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 05-12-2013
    • Uwagi - PZPMot.pdf
        Autor dokumentu: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wprowadził(a): Zbigniew Przybysz   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 05-12-2013
    • Uwagi - SKSKP Płock.pdf
        Autor dokumentu: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wprowadził(a): Zbigniew Przybysz   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 05-12-2013
   • pisma zawierające odniesienie się Wnioskodawcy do uwag
 • 3. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 18-09-2013
 • 4. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 5.Stały Komitet Rady Ministrów
 • 6. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 18-09-2013
 • 7. Notyfikacja
 • 8. Skierowanie do podpisu Ministra
Zakończenie prac