piątek, 27 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 26.04.2018 o godzinie 15:53
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Data utworzenia:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, numer 203
Numer z wykazu:
203
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Odnośnik do publikatora
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
ARCHIWALNY
Zakończenie prac