poniedziałek, 27 lutego 2017, data aktualizacji serwisu: 27.02.2017 o godzinie 16:12
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer UA18
Numer z wykazu:
UA18
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015