sobota, 23 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 23.06.2018 o godzinie 11:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (także wersja z 12 lutego 2013 r. oraz z 14 maja 2013 r. skierowana na KSE)
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer UD44
Numer z wykazu:
UD44
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Odnośnik do publikatora
Projekt wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego:
Sygnatura orzeczenia: 30/11
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Dyrektywa Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń, wynikający z Planu Prac Rządu

ARCHIWALNY
 • 1. Założenia projektu ustawy
 • 2. Działalność lobbingowa
  Data ostatniej modyfikacji: 27-08-2012
 • 3. Konsultacje społeczne
  Data ostatniej modyfikacji: 27-08-2012
 • 4. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 27-08-2012
   • projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 27-08-2012
    • Projekt 2012-08-24.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 27-08-2012
    • Projekt 2013-02-12.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 13-02-2013
    • Uzasadnienie 2013-02-12.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 13-02-2013
   • opinia dotycząca oceny skutków regulacji
        Data ostatniej modyfikacji: 27-08-2012
    • Opinia M-CRM.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 28-08-2012
    • Opinia 1 M-CRM.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 07-03-2013
    • Pismo MF do opinii 1 M-CRM .pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 23-04-2013
   • pisma skierowane do uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 27-08-2012
    • Pismo - resorty.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 27-08-2012
    • Pismo 1 - resorty.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 13-02-2013
    • Pismo do MPiPS 2013-04-19 .pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 05-06-2013
   • pisma z uwagami
        Data ostatniej modyfikacji: 27-08-2012
    • KNF - bez uwag.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 13-09-2012
    • MRiRW - bez uwag.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 13-09-2012
    • MTBiGM - uwagi.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 13-09-2012
    • PGSP - bez uwag.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 13-09-2012
    • RCL - uwagi.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 13-09-2012
    • MG - uwagi.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 13-09-2012
    • MAiC - uwaga.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 17-09-2012
    • MSW - bez uwag.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 17-09-2012
    • RCL 1 - uwagi.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 07-03-2013
    • KNF 1 - uwagi.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 07-03-2013
    • MSW 1 - uwagi.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 26-03-2013
    • PGSP 1 - bez uwag.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 27-03-2013
    • MRR 1 - bez uwag.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 27-03-2013
    • MNiSW 1 - uwagi.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 27-03-2013
    • MRiRW 1 - bez uwag.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 27-03-2013
    • MG 1 - uwagi.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 11-04-2013
    • MNiSW 1.1 - uwagi.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 11-04-2013
    • MNiSW 1.2 - uwagi.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 11-04-2013
    • MTBiGM 1 - uwagi.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 12-04-2013
    • MSW 1.1 - bez uwag.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 14-05-2013
    • MNiSW 1.3 - uwagi.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 14-05-2013
    • RCL 1.1 - uwagi.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 14-05-2013
    • RCL 1.2 - uwagi.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 14-05-2013
   • konferencja uzgodnieniowa
   • projekt po konferencji uzgodnieniowej
   • opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
        Data ostatniej modyfikacji: 27-08-2012
    • Pismo do KWRiST.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 27-08-2012
    • KWRiST - uzgodniony
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 27-12-2012
    • Pismo 1 do KWRiST.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 13-02-2013
    • KWRiST 1 - uzgodniony.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 07-05-2013
   • opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej
        Data ostatniej modyfikacji: 27-08-2012
    • MSZ - zgodny.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 17-09-2012
    • MSZ 1 - zgodny.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 14-05-2013
   • opinia Rady Legislacyjnej
        Data ostatniej modyfikacji: 27-08-2012
    • RL - opinia.pdf
        Autor dokumentu: Minister Finansów wprowadził(a): Żaneta Kęder-Kulesza   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 26-10-2012
   • opinia właściwych instytucji i organów Unii Europejskiej
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6.Stały Komitet Rady Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 27-08-2012
 • 7. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 27-08-2012
 • 8. Komitet do Spraw Europejskich
  Data ostatniej modyfikacji: 27-08-2012
 • 9. Rada Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 27-08-2012
 • 10. Notyfikacja
Zakończenie prac