sobota, 21 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 20.04.2018 o godzinie 16:02
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu
wycofany
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer UD16
Numer z wykazu:
UD16
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
ARCHIWALNY
 • 1. Założenia projektu ustawy
 • 2. Działalność lobbingowa
 • 3. Konsultacje społeczne
  Data ostatniej modyfikacji: 19-01-2012
 • 4. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 19-01-2012
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności
 • 6.Stały Komitet Rady Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 19-01-2012
 • 7. Komisja Prawnicza
 • 8. Komitet do Spraw Europejskich
 • 9. Rada Ministrów
 • 10. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie do Sejmu
Zakończenie prac
 • Projekt wycofany