piątek, 20 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 20.07.2018 o godzinie 13:53
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer UD132
Numer z wykazu:
UD132
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015

Projekt opracowywany na podstawie założeń projektu ustawy

 • 1. Założenia projektu ustawy
 • 10. Notyfikacja
 • 2. Działalność lobbingowa
 • 3. Konsultacje społeczne
  Data ostatniej modyfikacji: 31-10-2013
 • 4. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 31-10-2013
   • opinia dotycząca oceny skutków regulacji
   • pisma skierowane do uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 31-10-2013
   • pisma z uwagami
        Data ostatniej modyfikacji: 31-10-2013
    • Uwagi MF
        Autor dokumentu: Minister Pracy i Polityki Społecznej wprowadził(a): Małgorzata Podrażka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi RCL
        Autor dokumentu: Minister Pracy i Polityki Społecznej wprowadził(a): Małgorzata Podrażka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • uwagi MZ
        Autor dokumentu: Minister Pracy i Polityki Społecznej wprowadził(a): Małgorzata Podrażka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi MSZ
        Autor dokumentu: Minister Pracy i Polityki Społecznej wprowadził(a): Małgorzata Podrażka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi MRiRW
        Autor dokumentu: Minister Pracy i Polityki Społecznej wprowadził(a): Małgorzata Podrażka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi MAiC
        Autor dokumentu: Minister Pracy i Polityki Społecznej wprowadził(a): Małgorzata Podrażka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi KPRM (1)
        Autor dokumentu: Minister Pracy i Polityki Społecznej wprowadził(a): Małgorzata Podrażka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi KPRM (2)
        Autor dokumentu: Minister Pracy i Polityki Społecznej wprowadził(a): Małgorzata Podrażka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi KPRM (2cd)
        Autor dokumentu: Minister Pracy i Polityki Społecznej wprowadził(a): Małgorzata Podrażka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi MSW
        Autor dokumentu: Minister Pracy i Polityki Społecznej wprowadził(a): Małgorzata Podrażka   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 06-12-2013
   • pisma zawierające odniesienie się Wnioskodawcy do uwag
   • konferencja uzgodnieniowa
   • projekt po konferencji uzgodnieniowej
   • opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
   • opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej
   • opinia Rady Legislacyjnej
   • opinia właściwych instytucji i organów Unii Europejskiej
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6.Stały Komitet Rady Ministrów
 • 7. Komisja Prawnicza
 • 8. Komitet do Spraw Europejskich
 • 9. Rada Ministrów
 • 11. Skierowanie do Sejmu