poniedziałek, 19 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer UA32
Numer z wykazu:
UA32
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Odnośnik do publikatora
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
 • 1. Założenia projektu ustawy
 • 10. Notyfikacja
 • 2. Działalność lobbingowa
 • 3. Konsultacje społeczne
  Data ostatniej modyfikacji: 11-10-2013
 • 4. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 11-10-2013
   • projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 11-10-2013
    • Projekt ustawy.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki wprowadził(a): Sebastian Madej   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 11-10-2013
    • Ocena Skutkow Regulacji.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki wprowadził(a): Sebastian Madej   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 11-10-2013
   • opinia dotycząca oceny skutków regulacji
        Data ostatniej modyfikacji: 11-10-2013
   • pisma skierowane do uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 11-10-2013
   • pisma z uwagami
        Data ostatniej modyfikacji: 11-10-2013
    • Uwagi ABW.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki wprowadził(a): Sebastian Madej   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • MRR.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki wprowadził(a): Sebastian Madej   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi GIODO.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki wprowadził(a): Sebastian Madej   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi GUS.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki wprowadził(a): Sebastian Madej   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi M_Srodowiska.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki wprowadził(a): Sebastian Madej   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi MF 2.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki wprowadził(a): Sebastian Madej   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi MF.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki wprowadził(a): Sebastian Madej   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi MPiPS.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki wprowadził(a): Sebastian Madej   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi MRiRW.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki wprowadził(a): Sebastian Madej   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi MRiRW_2.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki wprowadził(a): Sebastian Madej   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi MRiRW_3.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki wprowadził(a): Sebastian Madej   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi MSW.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki wprowadził(a): Sebastian Madej   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi MSZ.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki wprowadził(a): Sebastian Madej   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi MZ.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki wprowadził(a): Sebastian Madej   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi UKE.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki wprowadził(a): Sebastian Madej   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi WUG.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki wprowadził(a): Sebastian Madej   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • uwagi UOKiK.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki wprowadził(a): Sebastian Madej   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi ZUS.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki wprowadził(a): Sebastian Madej   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 04-12-2013
    • Uwagi MAiC.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki wprowadził(a): Sebastian Madej   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 05-12-2013
    • Uwagi KPRM.pdf
        Autor dokumentu: Minister Gospodarki wprowadził(a): Sebastian Madej   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 05-12-2013
   • projekt po konferencji uzgodnieniowej
   • opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
   • opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej
   • opinia Rady Legislacyjnej
   • opinia właściwych instytucji i organów Unii Europejskiej
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
  Data ostatniej modyfikacji: 11-10-2013
 • 6.Stały Komitet Rady Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 11-10-2013
 • 7. Komisja Prawnicza
 • 8. Komitet do Spraw Europejskich
 • 9. Rada Ministrów
  Data ostatniej modyfikacji: 11-10-2013
Zakończenie prac