piątek, 24 listopada 2017, data aktualizacji serwisu: 23.11.2017 o godzinie 18:58
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (węglowodory)
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer UA20
Numer z wykazu:
UA20
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Odnośnik do publikatora
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE z dnia 30 maja1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
Zakończenie prac