poniedziałek, 20 listopada 2017, data aktualizacji serwisu: 20.11.2017 o godzinie 16:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt założeń projektu ustawy – Prawo wodne
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
inne,
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer ZD51
Numer z wykazu:
ZD51
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015