środa, 1 kwietnia 2015, data aktualizacji serwisu: 31.03.2015 o godzinie 18:15
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer ZC7
Numer z wykazu:
ZC7
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich
ARCHIWALNY