piątek, 20 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 20.07.2018 o godzinie 13:53
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer ZB4
Numer z wykazu:
ZB4
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
 • 1. Konsultacje społeczne
  Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2013
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2013
   • projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2013
    • 2013-02-15
         Data ostatniej modyfikacji: 11-12-2013
     • Zalozenia do projektu ustawy.pdf
         Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej wprowadził(a): Jarosław Zeidler   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 15-02-2013
     • TEST REGULACYJNY 2 10 12.pdf
         Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej wprowadził(a): Jarosław Zeidler   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 15-02-2013
    • 2013-12-11
         Data ostatniej modyfikacji: 11-12-2013
     • pism.pdf
         Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej wprowadził(a): Jarosław Zeidler   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 11-12-2013
     • zalozenia.pdf
         Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej wprowadził(a): Jarosław Zeidler   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 11-12-2013
     • test regulacyjny.pdf
         Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej wprowadził(a): Jarosław Zeidler   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 11-12-2013
   • pisma z uwagami
        Data ostatniej modyfikacji: 18-12-2014
    • zestawienie uwag.pdf
        Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej wprowadził(a): Jarosław Zeidler   , wprowadzony przez:
      Data utworzenia: 11-12-2013
    • BBN.pdf
        Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej   , wprowadzony przez: Jarosław Zeidler
      Data utworzenia: 11-07-2014
    • KRS.pdf
        Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej   , wprowadzony przez: Jarosław Zeidler
      Data utworzenia: 11-07-2014
    • MF.pdf
        Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej   , wprowadzony przez: Jarosław Zeidler
      Data utworzenia: 11-07-2014
    • MS.pdf
        Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej   , wprowadzony przez: Jarosław Zeidler
      Data utworzenia: 11-07-2014
    • MSW.pdf
        Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej   , wprowadzony przez: Jarosław Zeidler
      Data utworzenia: 11-07-2014
    • NSA.pdf
        Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej   , wprowadzony przez: Jarosław Zeidler
      Data utworzenia: 11-07-2014
    • RCL.pdf
        Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej   , wprowadzony przez: Jarosław Zeidler
      Data utworzenia: 11-07-2014
    • uzg.pdf
        Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej   , wprowadzony przez: Jarosław Zeidler
      Data utworzenia: 25-07-2014
    • 2013-02-15
         Data ostatniej modyfikacji: 11-12-2013
     • uwagi_BBN.pdf
         Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej wprowadził(a): Jarosław Zeidler   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 15-02-2013
     • uwagi_GIODO.pdf
         Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej wprowadził(a): Jarosław Zeidler   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 15-02-2013
     • uwagi_MF.pdf
         Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej wprowadził(a): Jarosław Zeidler   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 15-02-2013
     • uwagi_NPW.pdf
         Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej wprowadził(a): Jarosław Zeidler   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 15-02-2013
     • uwagi_NPW_17_09.pdf
         Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej wprowadził(a): Jarosław Zeidler   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 15-02-2013
     • uwagi_NSA.pdf
         Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej wprowadził(a): Jarosław Zeidler   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 15-02-2013
     • uwagi_RCL.pdf
         Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej wprowadził(a): Jarosław Zeidler   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 15-02-2013
     • opinia_MSW.pdf
         Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej wprowadził(a): Jarosław Zeidler   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 15-02-2013
     • opinia_SN.pdf
         Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej wprowadził(a): Jarosław Zeidler   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 15-02-2013
     • uwagi_MS.pdf
         Autor dokumentu: Minister Obrony Narodowej wprowadził(a): Jarosław Zeidler   , wprowadzony przez:
       Data utworzenia: 15-02-2013
    • 2013-12-11
    • 2014-07-11
    • 2014-07-25
    • 2014-12-18
   • pisma zawierające odniesienie się Wnioskodawcy do uwag
   • konferencja uzgodnieniowa
   • projekt po konferencji uzgodnieniowej
   • opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
   • opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej
   • opinia Rady Legislacyjnej
   • opinia właściwych instytucji i organów Unii Europejskiej
 • 3. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 4. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 5. Komitet do Spraw Europejskich
 • 6. Rada Ministrów