poniedziałek, 25 lipca 2016, data aktualizacji serwisu: 22.07.2016 o godzinie 16:31
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Ostatnio dodane projekty
Tytuł Data utworzenia
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 22-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o wpisanie przedsięwzięcia na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej 22-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego 22-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych 22-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację działań w ramach Priorytetu 6. „Wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej” zawartego w programie operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 - 2020 22-07-2016
Rozwiń lub zwiń menu projektów


Wszystkie projekty
w toku
przyjęte
archiwalne

Projekty założeń projektów ustaw
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty ustaw
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
w toku
przyjęte
archiwalne