wtorek, 28 marca 2017, data aktualizacji serwisu: 28.03.2017 o godzinie 15:07
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Ostatnio dodane projekty
Tytuł Data utworzenia
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej 28-03-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych 28-03-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji na zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej 28-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych 28-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 27-03-2017
Rozwiń lub zwiń menu projektów


Wszystkie projekty
w toku
przyjęte
archiwalne

Projekty założeń projektów ustaw
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty ustaw
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
w toku
przyjęte
archiwalne