niedziela, 25 września 2016, data aktualizacji serwisu: 23.09.2016 o godzinie 17:18
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Ostatnio dodane projekty
Tytuł Data utworzenia
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 23-09-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw 23-09-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia trybu i sposobu przekazywania do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych 23-09-2016
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków, trybu i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze z dostępem ograniczonym do celów statystycznych oraz badań naukowych 23-09-2016
Projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej 23-09-2016
Rozwiń lub zwiń menu projektów


Wszystkie projekty
w toku
przyjęte
archiwalne

Projekty założeń projektów ustaw
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty ustaw
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
w toku
przyjęte
archiwalne